Παρασκευή, 5 Ιουλίου 2013

Παράταση προθεσμίας υποβολής Φορολογικών Δηλώσεων για το 2013

Παρατείνεται η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής των ετήσιων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για τα φυσικά πρόσωπα, ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του αριθμού φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) του φορολογούμενου.
 

Για τα ψηφία: 1 και 2 έως και την 22η Ιουλίου 2013

Για ψηφία: 3 και 4 έως και την 29η Ιουλίου 2013

Για τα ψηφία: 5 και 6 έως και την 5η Αυγούστου 2013

Για τα ψηφία: 7 και 8 έως και την 12η Αυγούστου 2013

Για το ψηφίο: 9 έως και την 26η Αυγούστου 2013

Για το ψηφίο: 0 έως και την 30η Αυγούστου 2013.